Worek pieniędzy obok drewnianych klocków w kształcie domkówDotacje

14.10.2020 r. firma Marexbud Marek Żerebiec podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie Marexbud innowacyjnej technologii do produkcji zbrojeń.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 3 400 516, 40 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2 760 147, 48 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 1 932 103, 22 PLN

Przedmiotem projektu projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R, uruchomienie produkcji zbrojeń kompozytowych oraz uruchomienie nowej linii technologicznej dedykowanej specjalnie do produkcji zbrojeń dla budownictwa.